header klachtenloket paramedici
Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd.
Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici mits die is aangesloten bij dit loket.

U kunt hier het document klachtenloket paramedici downloaden waarin de procedure beschreven staat.