Hierbij presenteert de praktijk voor Oefentherapie Cesar te Arnhem haar zesde jaarverslag Praktijk en Kwaliteit.

Met dit jaarverslag Praktijk en Kwaliteit wil de Praktijk voor Oefentherapie Cesar-Arnhem de structuur van de praktijk en het oefentherapeutisch handelen inzichtelijk maken voor verwijzers, cliënten, zorgverzekeraars en anderen die geïnteresseerd zijn in de praktijkvoering. Daarnaast kan met dit verslag de kwaliteit van de zorg worden bewaakt en bevorderd. In dit verslag wordt weer gegeven hoe door ons inhoud is gegeven aan de doelstelling in 2017.

Het voornaamste behandeldoel van Oefentherapie is: mensen begeleiden die beperkt worden door fysieke klachten in dagelijkse activiteiten of werk gerelateerde activiteiten. Cliënten wordt aangeleerd welke mogelijkheden zij zelf hebben en hoe zij deze kunnen toepassen om een verandering in het houdings- en bewegingspatroon te creëren. De Oefentherapeut Cesar zal de aan zijn zorg toevertrouwde mens leren hoe deze doeltreffend en doelmatig zijn of haar kwaliteit van leven kan verbeteren. Dit is ook het uitgangspunt bij het leveren van verantwoorde zorg, zoals gedefinieerd in de wet-- BIG en de kwaliteitswet Zorginstellingen.

Klik op het plaatje voor het jaarverslag (in .docx formaat).

logo jvs